Wybierz region

Wybierz miasto

  Dwaj laureaci Nagrody Heweliusza

  Autor: (ron)

  2002-02-28, Aktualizacja: 2004-12-18 00:59

  Profesorowie Jacek Namieśnik i Roman Wapiński zostali laureatami Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Obaj wyróżnieni oprócz dyplomów odebrali wczoraj z rąk Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, po 16 ...

  Profesorowie Jacek Namieśnik i Roman Wapiński zostali laureatami Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Obaj wyróżnieni oprócz dyplomów odebrali wczoraj z rąk Pawła Adamowicza, prezydenta Gdańska, po 16 tys. złotych.

  Laur ten jest przyznawany corocznie, od 1987 roku, za wybitne osiągnięcia naukowe o charakterze poznawczym. Wczoraj po raz pierwszy nagrodę otrzymał profesor nauk humanistycznych. Wyróżnienie przyznaje Komitet Nagrody Naukowej, któremu przewodzi Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.
  Kandydaci do nagrody składają opis swoich osiągnięć naukowych w formie "listu naukowego".

  Prof. dr hab. Jacek Namieśnik

  Urodził się 10 grudnia 1949 roku. Komitet Nagrody Naukowej docenił jego wkład w opracowanie nowych rozwiązań metodycznych i aparaturowych w zakresie analityki środowiskowej. Jest autorem 210 publikacji naukowych. Pisał m.in. do czasopism z tzw. listy filadelfijskiej, czyli cieszących się niekwestionowanym autorytetem naukowym. Na swoim koncie ma też kilka książek. Profesor Jacek Namieśnik wdrożył wiele unikalnych rozwiązań aparaturowych dotyczących ochrony środowiska. Jego prace stawiają go w gronie najbardziej zasłużonych specjalistów w dziedzinie analityki zanieczyszczeń środowiska.


  Prof. dr hab. Roman Wapiński

  Urodził się 8 marca 1931 roku. Komitet Nagrody Naukowej uhonorował go za całokształt badań nad dziejami polskiej myśli politycznej XIX i XX wieku. Laureat opublikował ogółem 18 książek i 221 rozpraw i artykułów naukowych.
  Jego zainteresowania badawcze skupiały się na problematyce oblicza ideowego i dziejów Narodowej Demokracji. Ten krąg zainteresowań doprowadził profesora do podjęcia badań nad dziejami polskiej myśli politycznej i przemian w świadomości społecznej. W roku 2000 nadano mu tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego.

  Sonda

  Czy chcesz utworzenia województwa Środkowopomorskiego?

  • NIE (60%)
  • TAK (28%)
  • NIE OBCHODZI MNIE TO (12%)