„ Zarząd SM”BAŁTYK ” w Gdyni, ul. Zgoda 8 ogłasza pisemny przetarg na nabycie niżej wymienionych lokali mieszkalnych w Gdyni na warunkach:

Masz zdjęcie do tego tematu?

Wyślij
1. odrębnej własności-ul. Chwarznieńskiej 38A/11 – o pow. użytk. 53,10m² (piwnica 1,87m2) - V.p.(budynek 8.piętrowy-należący do Wspólnoty Mieszkaniowej) -3.pokoje, kuchnia, łazienka, wc, przedpokój.
Cena wywoławcza 222 200,00zł.
2. odrębnej własności-ul. Strażacka 12/56 –o pow. użytk. 16,30m² (piwnica 0,82m2)- VI p.(budynek 10. piętrowy)-1.pokój, wnęka kuchenna, łazienka z wc, przedpokój.
Cena wywoławcza 78 500zł.
Ww. mieszkania wymagają remontu. Można je obejrzeć po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu z Administracją, która znajduje się w Gdyni przy ul. Narcyzowej 10A, tel. 58/ 624-15-42 lub 58/624-37-53.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.07.2013r. o godz.10:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Zgoda 8, pok.109. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie SM”BAŁTYK” oczekujący na mieszkanie, którzy nie mają zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.
Oferty wraz z odcinkiem wpłaty wadium należy składać w sekretariacie Spółdzielni, pok. 112 w terminie do 16.07.2013roku, w dwóch kopertach. Jedna zawierająca ofertę, opatrzona imieniem i nazwiskiem oferenta oraz wskazaniem lokalu, na który jest złożona. Kopertę tę należy umieścić w drugiej kopercie zaklejonej i opisanej „OFERTA PRZETARGOWA NA LOKALE MIESZKALNE”.
Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej (na każdy lokal, którego oferta dotyczy), na konto Spółdzielni - PKO BP S.A. I O/ Gdynia Nr 39 1020 1853 0000 9602 0009 1017.
Wadium wpłacone przez osobę, która wygrała przetarg, zaliczone zostanie na poczet oferowanej ceny nabycia lokalu. Wadium podlega zwrotowi, na wskazane konto, w terminie 3.dni, w przypadku niewygrania przetargu lub jego unieważnienia.
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli wygrywający przetarg nie dokona wpłaty ceny sprzedaży w określonym terminie.
Nabywcy ww. lokali zobowiązani będą do pokrycia kosztów: wykupu gruntu, aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej.
Otwarcie ofert następuje komisyjnie w dniu przetargu. W przypadku zbliżonych ofert, tj. takich, których różnica nie przekracza wysokości postąpienia, Komisja przeprowadza ustną licytację. Wysokość postąpienia wynosi 2% ceny wywoławczej zaokrąglonej wzwyż do pełnych 100,-zł.
Zarząd zapewnia przechowywanie złożonych ofert w sposób uniemożliwiający dostęp osób postronnych.
Regulamin ogłaszania i przeprowadzania przetargu jest do wglądu w Dziale Członkowskim Spółdzielni (pok.114,115), telefon:58 620-15-01 wewn.40,41,43.

Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.”

Komentarze (0)

Podane dane osobowe będą przetwarzane przez Polska Press Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne. Pozostałe informacje na temat celu i zakresu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw znajdziesz w regulaminie. Dodając komentarz akceptujesz regulamin.

Zaloguj się / Zarejestruj się!

Brak komentarzy. Możesz być pierwszy!