© by Clearly Ambiguous (flickr)
[1/2]

Jak sprawdzić, czy znamię to nie czerniak?

Pod wpływem słońca posiadane znamiona przekształcić się mogą w zmiany nowotworowe. Dowiedz się, jak odróżnić znamiona prawidłowe od niebezpiecznych.