90 lat Bolesława Borka

2013-04-10 12:50:36

90 lat Bolesława Borka

9 kwietnia 2013r. nestor kaszubskich literatów, Bolesław Bork świętował w gronie najbliższych swoje 90-te urodziny. Z tej okazji odwiedził Jubilata dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz wiceprezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Tomasz Fopke, który przekazał życzenia i wyrazy szacunku.
Pan Bolesław na bieżąco śledzi wydarzenia w regionie, kraju i na świecie - posługuje się internetem, korzysta z poczty elektronicznej. Dyrektor zaprosił Szacownego Jubilata do udziału w reaktywowanym konkursie prozatorskim im. Jana Drzeżdżona.


Z notki biograficznej autorstwa Zbigniewa Talewskiego:

Bolesław Bork urodził się 9 kwietnia 1923 roku w Zbychowie gm. Wejherowo. W 1936 roku podjął przerwaną przez wojnę, naukę w gimnazjum wejherowskim. W czasie wojny był żołnierzem. Po jej zakończeniu podejmuję przerwaną naukę i w 1952 roku zdaje maturę w Liceum Pedagogicznym w Gdańsku Oliwie, po czym w Bydgoszczy ukończył Studium Nauczycielskie. W 1975 roku uzyskuje dyplom studiów wyższych w Instytucie Kształcenia Nauczycieli w Warszawie. Jako nauczyciel uczył i był kierownikiem szkół w Koleczkowie, Chwaszczynie i Bojanie. Obecnie jest na zasłużonej emeryturze.
Jest laureatem wielu konkursów literackich, im. Jana Drzeżdżona. Był długoletnim – społecznym opiekunem cmentarza wojennego w Bojanie, oraz symbolicznej mogiły i obelisku poświęconego pamięci bohaterskich partyzantów „Gryfa Pomorskiego” poległych w walce nad Ślęzą. Pełnił liczne funkcje społeczne, a także był wieloletnim kierownikiem i prelegentem Uniwersytetu Powszechnego w Bojanie. Jest długoletnim (…) członkiem Zrzeszenia Kaszubsko – Pomorskiego. Przez wiele lat był prezesem Oddziału ZK-P w Koleczkowie.
Bolesław Bork jest autorem m.in. takich książek jak: „Nad Ślężą Zarys walk Kaszubów lesockich” w której opisuje walki Kaszubów z okupantem z czasie II Wojny Światowej; „Ścieżki, bezdroża i drogi” - książka ta zawiera wspomnienia i opowiadania autora z lat 1930 – 1970. Dużo w niej miejsca poświęcił w niej autor swojej rodzinnej miejscowości Zbychowo , opisując lata swojego dzieciństwa i młodości, które tam spędził. Ponadto jest autorem monografii wsi- - Zbychowa, Bieszkowic, Nowego Dworu Wejherowskiego, Kielna, Koleczkowa, Bojana, Kamienia, Łęczyc, Szemuda, a także historii straży pożarnej w tej wsi. Jest także autorem, wydanej w 1992 roku pracy o ks. Leonie Heykiem pt. „Piesnodzej lesocczëch strón”, oraz nagrodzonej w konkursie im. Jana Drzeżdżona, powieści historycznej - „Twierdzą był im każdy próg”, a także nagrodzonej w konkursie widowisk dramatycznych sztuki: „Kaszubski rok obrzędowy”.

Jesteś na profilu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie - stronie mieszkańca miasta Gdańsk. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj