XIV edycja Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona

2013-04-18 14:20:55

XIV edycja Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona

Z okazji 50-lecia „Pomeranii” – Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, miesięcznik „Pomerania” oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie ogłaszają XIV edycję Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona na opowiadanie lub esej w języku kaszubskim.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest przysłanie do 30 lipca 2013 r. niepublikowanych wcześniej prac na adres: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo.
Praca konkursowa musi zawierać co najmniej 20 tys. znaków wraz ze spacjami. Prace w czterech egzemplarzach maszynopisu powinny być opatrzone godłem, umieszczonym także w zaklejonej kopercie, w której autor podaje swoje imię, nazwisko, adres i numer telefonu.
Laureat I miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3.000zł*.
Organizatorzy przewidują przyznanie nagród również dla zdobywców drugiego i trzeciego miejsca oraz ewentualnych wyróżnień, ponadto zastrzegają sobie prawo pierwodruku przysłanych prac bez dodatkowego wynagrodzenia oraz prawo przekazania ich do zbiorów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Zakończenie konkursu i wręczenie nagród planowane jest we wrześniu br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Wyniki konkursu będą również ogłoszone na stronach internetowych:
www.muzeum.wejherowo.pl i www.kaszubi.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:
(58) 672-29-56, (58) 736-18-21
e-mail: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl
e-mail: red.pomerania@wp.pl

*pomniejszoną o 10% należnego zryczałtowanego podatku

Jesteś na profilu Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie - stronie mieszkańca miasta Gdańsk. Materiały tutaj publikowane nie są poddawane procesowi moderacji. Naszemiasto.pl nie jest autorem wpisów i nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej informacji. W przypadku nadużyć prosimy o zgłoszenie strony mieszkańca do weryfikacji tutaj