Materiał informacyjny

Osoby, którym zależy przede wszystkim na nauce mówienia i rozumienia tego co do nas w języku obcym mówią inni bardzo często wybierają szkoły językowe prowadzące kursy angielskiego Metodą Callana. Nierzadko spotykamy opinie na temat tej metody, według których nauka angielskiego za jej pomocą jest czterokrotnie szybsza niż za pomocą metod tradycyjnych. Na czym polega jej specyfika? Odpowiedź na to pytanie jest dość obszerna, ale można ją uzyskać odpowiadając sobie na kilka pytań:

Dlaczego szybkość mówienia jest w języku angielskim tak ważna?

Najważniejszą cechą Metody Callana jest to, że uczeń w czasie lekcji mówi i słucha czterokrotnie więcej niż stosując jakąkolwiek inną formę nauki języka angielskiego. Uczniowie słyszą ok. 12600 słów na godzinę (podczas kursów innymi metodami jest to zaledwie ok. 3000 słów), a efektywne wykorzystanie czasu lekcji ma skutecznie zapobiegać znużeniu i wzmagać koncentrację.

Dlaczego tak szybko? Spiker w telewizji czy radiu lub aktorzy filmowi nie zaczną mówić wolniej, abyśmy mogli ich zrozumieć. Każdy pragnący biegle porozumiewać się w języku angielskim musi posiąść umiejętność zrozumienia tego języka z minimalną prędkością 180 słów na minutę.

A co z uczniami nieśmiałymi?

W większości innych metod prawie cały czas przeznaczony na konwersację zajmują najbardziej rozmowni uczniowie, podczas gdy reszta siedzi w milczeniu. Wśród zalet kursów angielskiego prowadzonych zgodnie z założeniami Metody Callana, za jedną z ważniejszych uchodzi pokonywanie nieśmiałości studentów. To oczywiste, że wiele osób uczących się języka obcego obawia się mówić. Omawiana metoda polega jednak w większości na pracy ustnej (95% lekcji) polegającej na zadawaniu pytań i natychmiastowym udzielaniu odpowiedzi, a ponieważ każdy uczeń zmuszony jest do mówienia, szybko pokonuje swój lęk. Na podkreślenie zasługuje fakt, że wszyscy kursanci mają na mówienie przeznaczoną taką samą ilość czasu.

Jak utrzymać koncentrację w trakcie zajęć?

Utrzymanie koncentracji studenta to „tajemnica” efektywności kursów języka angielskiego prowadzonych Metodą Callana.

W tradycyjnych metodach nauki języka obcego uczeń przyswaja materiał w trakcie lekcji tylko przez ok. 15 sekund z każdej minuty. Przez resztę czasu jest rozproszony (np. patrzy na zegarek, przez okno, albo rozmyśla o tym, co będzie robił po zajęciach). Uczniowie uczący się Metodą Callana chcąc nie chcąc słuchają przez 60 sekund na minutę (czyli. 4 razy więcej), ponieważ lektor stale bombarduje ich pytaniami, a żaden student nie wie, kiedy to on zostanie zapytany. Każdy z kursantów może zostać zapytany w dowolnym momencie, każdy z kursantów jest pytany regularnie i niemal „co chwilę”. Takie „bombardowanie” językiem angielskim sprawia też, że student nie ma czasu na „pogawędki” z innymi uczniami, które są tak częste na tradycyjnych kursach języków obcych. Wszyscy pamiętamy ze swoich szkolnych czasów, że uczeń jest najbardziej skupiony wtedy, kiedy nauczyciel „pyta”.

Czy będąc dorosłym można się uczyć języka angielskiego tak, jak dziecko uczy się swojego języka ojczystego?

Wiele osób uczy się języka obcego przez kilka, czasami nawet kilkanaście lat i ku swojemu zdziwieniu wciąż nie zna go w zadowalającym, komunikatywnym stopniu. Jest to tym dziwniejsze, że dzieci na początku szkoły podstawowej (w rzeczywistości nawet znacznie wcześniej) znają swój język ojczysty zupełnie biegle. Nie mają na to więcej czasu niż później przy nauce języka obcego, a jednak ... Otóż Metoda Callana z doskonałymi rezultatami próbuje naśladować naturalną w dzieciństwie kolejność uczenia się języka. Najpierw go słyszymy (ucho), później zaczynamy mówić (usta), następnie spotykamy się z pismem (oko) i dopiero na końcu piszemy (ręka). Ucho – usta – oko – ręka to też etapy, przez które w szkołach angielskiego Metodą Callana każdego roku przechodzą tysiące uczniów . Przez słuchanie i powtarzanie uczą się oni słownictwa w taki sam sposób, jak robili to w dzieciństwie, a poznane przez siebie słowa wykorzystują w piśmie dopiero po opanowaniu wymowy. Najbardziej naturalna kolejność nauki języka to: „ucho – usta – oko - ręka”. Warto tu dodać, że charakterystyczne dla tradycyjnych kursów językowych odwrócenie tej kolejności powoduje liczne problemy z wymową.

Jak ważna jest prawidłowa wymowa angielska?

System powtórek oraz korygowanie błędów w wymowie począwszy od pierwszej lekcji sprawiają, że na kursie angielskiego Metodą Callana nabieramy wprawy w prawidłowym artykułowaniu słów i zwrotów. Nauczyciel od razu wychwytuje i natychmiast koryguje błędny sposób wymowy dzięki czemu ten nie ma nam się okazji utrwalić.

„Mam słabą pamięć. A co z powtórkami?”

Tak, powtarzanie pełni istotną rolę w procesie utrwalania materiału. Metoda Callana słynie ze starannie opracowanego systemu powtórek, który gwarantuje lepsze i szybsze przyswajanie wiedzy zdobytej na zajęciach oraz sprawia, że wiedza ta nie ulotni się. Regularnie powtórki sprawiają też, że po kilku lekcjach uczeń nie tylko raz już opanowanego materiału nie zapomina, ale że czuje się z nim coraz pewniej.

Czy można liczyć na jakieś lekcje próbne?

Bezpłatne lekcje próbne są elementem wyróżniającym szkoły językowe korzystające z Metody Callana od innych. Aby dać uczniom możliwość zapoznania się ze swoim sposobem prowadzenia zajęć, szkoły te na ogół zezwalają na darmowe uczestnictwo w 4 godzinach lekcyjnych kursu. Za godziny te uczniowie jednak zapłacą, jeśli uznają, że Metoda Callana im odpowiada i chcą dalej uczęszczać do danej szkoły. Lekcje próbne nie obciążą kieszeni ucznia w przypadku gdyby ten stwierdził, że metoda mu nie odpowiada i nie chce uczęszczać na kolejne zajęcia.

Nauka angielskiego Metodą Callana jest tak specyficzna, że tak naprawdę zamiast o niej czytać, lepiej jest po prostu przyjść na lekcję próbną i przekonać się na własnej skórze jak to wszystko wygląda w praktyce. A więc na koniec kilka spraw organizacyjnych:

Ile taki kurs kosztuje?

Koszt zajęć to 380 zł. miesięcznie. Dzięki temu, że w szkole angielskiego Metodą Callana uczeń wykorzystuje na praktyczną naukę języka 100 procent swojego czasu, takie kursy są nie tylko bardziej efektywne, ale i bardzo korzystne dla portfela. Jasne, pewnie gdzieś można uczyć się języka angielskiego taniej, ale taka nauka potrwać może o lata dłużej. I co jest ekonomiczniejsze?

Jak często odbywają się zajęcia?

Kurs odbywa się dwa razy w tygodniu, a każde spotkanie trwa dwie godziny lekcyjne (razem uczniowie mają więc 4 godziny lekcyjne zajęć tygodniowo)

Twoja pierwsza lekcja z Metodą Callana

Podczas pierwszej lekcji prowadzonej Metodą Callana wszystkie pytania i część słownictwa są dla Ciebie całkiem nowe. Nie trwa to długo! Jak tylko oswoisz się z metodą, z jej prędkością, pytaniami, korektą błędów, itp. - zaczniesz mówić, i to od razu pełnymi, prawidłowo skonstruowanymi zdaniami! Dotyczy to nawet osób zupełnie początkujących, zaczynających naukę angielskiego od "zera".

Gdzie w Trójmieście uczyć się tą metodą?

Lekcje odbywają się zarówno w Gdańsku, jak i w Gdyni:

– English Institute Gdańsk, al. Wojska Polskiego 8, 80-277 Gdańsk, tel. 58 324 52 44, e-mail: biuro@englishinstitute.pl,www.englishinstitute.pl/

szkoła mieści się w Gdańsku Wrzeszczu, róg z Aleją Grunwaldzką, naprzeciwko klubu Żak, tuż przy przystanku tramwajowym "Wojska Polskiego" i w bezpośredniej bliskości przystanku SKM "Gdańsk Zaspa"

– English Institute Gdynia, ul. 10 Lutego 33, 81-364 Gdynia, tel. 58 624 45 74, e-mail: angielski@gdynia.ei.edu.pl,
" title="www.gdynia.ei.edu.pl/" rel="external">www.gdynia.ei.edu.pl/
szkoła znajduje się w Cechu Rzemiosł i Przedsiębiorczości

English Institute jest jedyną szkołą językową w Trójmieście licencjonowaną przez Callan Method Organisation z Wielkiej Brytanii i jako jedyna w Gdańsku, Sopocie i Gdyni ma prawo używać nazwy „Metoda Callana”.

Nauka