Fizyka techniczna i matematyka stosowana na Politechnice Gdańskiej!

Artykuł sponsorowany
Nie podjąłeś jeszcze decyzji, na jaką uczelnię wyższą złożyć dokumenty? Dobrym wyborem może być Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej. Już dziś pomyśl o swojej przyszłości i zainwestuj swój czas korzystnie! Zostań Studentem naszego wydziału.

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej prowadzi studia na pięciu kierunkach inżynierskich: Fizyka Techniczna, Nanotechnologia, Inżynieria Materiałowa, Inżynieria Biomedyczna, Podstawy Nauk Technicznych oraz na kierunku Matematyka, którego absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Na kierunku Fizyka Techniczna kształcimy studentów na trzech specjalnościach: Fizyka Stosowana, Informatyka Stosowana i Konwersja Energii. Na kierunku Nanotechnologia oferujemy dwie specjalności: Nanomateriały i Nanostruktury Funkcjonalne oraz Nanomateriały w Inżynierii, Medycynie i Kosmetologii (we współpracy z Wydziałem Mechanicznym). W ramach kierunku Inżynieria Materiałowa realizujemy specjalność Inżynieria Zaawansowanych Materiałów Funkcjonalnych, natomiast wspólnie z Wydziałem Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki kształcimy na kierunku Inżynieria Biomedyczna na specjalności Fizyka w Medycynie. Na kierunku Matematyka realizowane są trzy specjalności: Matematyka Finansowa, Matematyka Stosowana i Biomatematyka.

Nowo otwarty kierunek Podstawy Nauk Technicznych oferuje unikatowy program studiów, który pozwala na kontynuację kształcenia na drugim stopniu na dowolnym kierunku technicznym. Pozostałe oferowane przez nasz wydział kierunki kształcenia są realizowane zarówno na pierwszym jak i na drugim (magisterskim) stopniu studiów.

Najzdolniejsi absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach trzeciego stopnia czyli studiach doktoranckich. Ofertę kształcenia Wydziału uzupełniają studia podyplomowe m.in. z zakresu modelowania matematycznego, metod statystycznych, programowania i baz danych oraz informatyki, matematyki i fizyki dla nauczycieli. Programy kierunków studiów są na bieżąco modyfikowane i unowocześniane tak, aby zdobyte wykształcenie jak najbardziej odpowiadało zapotrzebowaniu na rynku pracy.

Absolwenci naszego Wydziału znajdują zatrudnienie w międzynarodowych i krajowych firmach takich jak Siemens, Intel, Procter & Gamble, Reuters-Thompson, Lufthansa, Fido Intelligence czy Policyjne Laboratorium Analityczne oraz firmach z branży bankowej i ubezpieczeniowej, urzędach statystycznych, placówkach programowania jak również w ośrodkach obliczeniowych i instytutach naukowo-badawczych.

Wydział zatrudnia cały szereg doświadczonych i oddanych pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich, ponadto dysponuje nowoczesną infrastrukturą dydaktyczno-laboratoryjną stworzoną przy wsparciu funduszy unijnych.

Zapraszamy do podjęcia studiów na naszym wydziale.
Dodaj ogłoszenie