Licytacje komornicze mieszkań na Pomorzu. Lokale w atrakcyjnych cenach. Zdjęcia i opisy

AK
Licytacje organizowane przez komorników to zawsze okazja, by kupić często atrakcyje lokale w niskiej cenie. Zobaczcie, jakie mieszkania i gdzie będzie można w najbliższym czasie wylicytować na Pomorzu.

Mieszkanie w Gdyni przy ul. Opata Hackiego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni Jolanta Tilsa podaje do publicznej wiadomości, że 27 stycznia o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Plac Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, pokój 229, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (..) położonego przy ul. Opata Hackiego 29/40, 81-780 Gdynia, dla którego Sąd Rejonowy w Gdyni Wydział V Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00075646/4.

Opis nieruchomości: Lokal o powierzchni użytkowej wraz z pow. pomieszczeń przynależnych: 26,63 m kw; składa się z pokoju, kuchni, przedpokoju, wc.

Suma oszacowania wynosi 155 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 116 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA 93 16001462 1823 5110 9000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 07:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gdyni mieszczącym się pod adresem: Plac Konstytucji 5, Gdynia, 81-969 Gdynia.

Mieszkanie w Gdyni przy ul. Spacerowej

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gdyni podaje do publicznej wiadomości, że 28 stycznia o godz. 13:30 w budynku Sądu Rejonowego w Gdyni z siedzibą przy Pl. Konstytucji 5, 81-969 Gdynia, odbędzie się pierwsza licytacja: ułamkowej części nieruchomości należącej do dłużnika: (...), położonej przy Spacerowa 27/9, 81-521 Gdynia, dla której Sąd Rejonowy w Gdyni V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1Y/00040948/7.

Opis nieruchomości: Przedmiotem egzekucji jest udział dłużnika nr 1 w wysokości 1/2 oraz nr 2 w wysokości 1/4 w przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość skład się z 4 pokoi, kuchni, łazienki, WC i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 90,70 m 2, położona jest na czwartej kondygnacji budynku wielolokalowego. Z prawem własności do lokalu związany jest udział w nieruchomości wspólnej, którą stanowi grunt oraz część budynku i urządzenia w części 256/10.000. Do lokalu należy pomieszczenie przynależne nr 7 o pow. 4,9 m 2.

Suma oszacowania wynosi 497 875,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 373 406,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 49 787,50 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: 21.01.2020, w godz. 12:00 - 12:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Gdyni mieszczącym się pod adresem: Pl. Konstytucji 5, Gdynia, 81-969 Gdynia.

Mieszkanie w Słupsku przy ul. Chopina

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Anna Dądera Stukan podaje do publicznej wiadomości, że 27 stycznia o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój pok. 101, odbędzie się druga licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (..) położonego przy Chopina 15/4a, 76-200 Słupsk, dla którego lokal mieszkalny prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00052831/2.

Opis nieruchomości:
Lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość, składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, spiżarni, przedpokoju, położonych na 2 kondygnacji. Pole powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 50,1400m2. Z prawem własności związany jest udział 498/10.000 w nieruchomości wspólnej oraz części budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokalu.

Suma oszacowania wynosi 151 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 100 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 15 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BNP Paribas SA 51 2030 0045 1110 0000 0350 1760.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 11:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Mieszkanie w Słupsku przy ul. Konarskiego

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Błażej Wasilewski podaje do publicznej wiadomości, że 28 stycznia o godz. 12:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (...), położonego przy ul. Konarskiego 8a/4, 76-200 Słupsk, dla którego Sąd Rejonowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze SL1S/00110607/8.

Suma oszacowania wynosi 138 146,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 103 609,50 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 814,60 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BGŻ S.A. 17 20300045 1110 0000 0221 2660. najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Mieszkanie w Lignowach Szlacheckich (powiat tczewski)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Tczewie Andrzej Zakrzewski podaje do publicznej wiadomości, że 30 stycznia o godz. 10:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Tczewie I Wydział Cywilny, ul. Paderewskiego 18, 83-110 Tczew, pokój 1, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: (...) położonego przy Lignowy Szlacheckie 77/5, 83-121 Lignowy Szlacheckie, dla którego Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Tczewie prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1T/00048725/1.

Opis nieruchomości: lokal mieszkalny składający się z 3 pokoi, kuchni, łazienki, przedpokoju i 2 komórek o pow. 43,71m2

Suma oszacowania wynosi 53 931,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 40 448,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 5 393,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Millennium SA 03 11602202 0000 0000 6196 2410.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Mieszkanie w Gdańsku przy ul. Witosa

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk- Południe w Gdańsku Alicja Julke-Kostrzewa podaje do publicznej wiadomości, że 31 stycznia o godz. 11:00 w Sądzie Rejonowym Gdańsk- Południe w Gdańsku 80-802 Gdańsk, ul. 3 Maja 9a s. E.1.10A odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nr 87 należącego do dłużnika (...), składającego się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki i przedpokoju, o łącznej powierzchni użytkowej 47,90 m2. Lokal usytuowany jest na I piętrze w budynku wielolokalowym położonym w Gdańsku przy ul. Wincentego Witosa 5, stanowiącym część składową nieruchomości gruntowej obejmującej działkę ewidencyjną nr 214/117 i 214/202. Do lokalu przypisana jest piwnica nr 87. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego nie ma urządzonej księgi wieczystej. Lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Chełm” z siedzibą w Gdańsku przy ul. Stanisława Worcella 33. Dla nieruchomości gruntowej prowadzona jest przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku, III Wydział Ksiąg Wieczystych, księga wieczysta nr GD1G/00170605/6.

Suma oszacowania wynosi 255 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 191 250,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię do dnia poprzedzającego przetarg w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 500,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 1 w Gdańsku 80 10201811 0000 0702 0179 0864najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

KLIKNIJ I ZOBACZ WIĘCEJ >>>

Kiedy dostaniesz pieniądze za rozliczenie PIT? To zależy od Ciebie.

Wideo

Materiał oryginalny: Licytacje komornicze mieszkań na Pomorzu. Lokale w atrakcyjnych cenach. Zdjęcia i opisy - Dziennik Bałtycki

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3