List do Posłów i Senatorów Platformy Obywatelskiej wybranych w województwie pomorskim

Artykuł sponsorowany
Udostępnij:
Posłowie i Senatorowie Platformy Obywatelskiej wybrani w województwie pomorskim Szanowni Państwo! Członkowie Prezydium Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej i Rozjemczej PZD obradujący 16 lipca 2013r., wykonujący swoje obowiązki wobec ponad 53 tyś. działkowców gospodarujących w 247 Rodzinnych Ogrodach Działkowych naszego Okręgu, z wielkim niepokojem przyjęli informacje o braku prac merytorycznych Nadzwyczajnej Podkomisji ds. Rozpatrzenia projektów ustaw o ogrodach działkowych.

Premier Rządu RP, a jednoczenie Przewodniczący partii rządzącej na spotkaniu w dniu 15 czerwca 2013 roku w ROD im. Waszyngtona w Warszawie zapewnił działkowców , że obywatelski projekt ustaw o ogrodach działkowych złożony przez Polski Związek Działkowców będzie w Sejmie projektem wiodącym. Złożył także deklarację, że osobiście zaangażuje się w prace nad nową ustawą.
Liczyliśmy, że skoro Donald Tusk lider partii rządzącej zaprezentował takie stanowisko, to posłowie PO wchodzący w skład Nadzwyczajnej Podkomisji zajmą tożsame stanowisko.
Ogólnopolska gazeta Super Express z dnia 8 lipca 2013 r. utwierdziła nas w takim przekonaniu stwierdzając, że Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz, w czasie przyjmowania od dziennikarza tej gazety kilku tysięcy deklaracji dalszego istnienia ogrodów działkowych przesłanych przez działkowców oraz ich sympatyków zapewniła dziennikarza, a za jego pośrednictwem działkowców, że wykorzystując w pełni możliwości sprawowanego urzędu będzie wspierała obywatelski projekt ustawy działkowej.
Zapewniła także, że politycy winni dołożyć wszelkich starań, aby ogrody działkowe były nadal enklawami zieleni w wysoko zurbanizowanych miastach i ostoją spokoju, bowiem dają poczucie bezpieczeństwa i takimi winne pozostań.
W kontekście tych zapewnień, z zażenowaniem przyjęliśmy informacje, że planowane na dzień 8 i 9.07. 2013 r. Posiedzenie Nadzwyczajnej Podkomisji ds. rozpatrzenia projektów ustaw o ogrodach działkowych została przełożona na termin późniejszy, bo siedmiu posłów PO wchodzących w skład komisji nagle złożyło wniosek o odwołanie z funkcji przewodniczącego posła Bartosza Kownackiego, nie podając przyczyn jego odwołania.
Działania posłów PO uznajemy, jako przemyślany manewr polityczny, który zmierza do torpedowania pracy komisji, nie niepodejmowania oczekiwanych prac merytorycznych, aby tym samym Sejm RP nie był w stanie w terminie wskazanym przez Trybunał Konstytucyjny uchwalić nowej ustawy o ogrodach działkowych.
Postępowanie tych posłów PO uznajemy, jako celowe działanie przeciwko działkowcom i ogrodom oraz ogrodnictwu działkowemu w Polsce. Zmierza ponadto do chyba celowego lekceważenia deklaracji Premiera Rządu RP i Przewodniczącego partii rządzącej oraz Marszałka Sejmu RP.
Nie zgadzamy się na to i nie możemy być obojętni wobec takich działań posłów partii sprawującej władzę.
Zmuszeni jesteśmy, zatem do podjęcia skutecznej akcji uświadamiającej wśród działkowców i naszych sympatyków, aby wiedzieli, kto jest przeciwko nam, kto w ogrodach widzi tylko wartość ziemi, o którą tak zawzięcie zabiegają deweloperzy i aby w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego, władze samorządowych oraz do Sejmu i Senatu RP oddając swój głos zapamiętali, kto działał przeciwko nam, ogrodom i ogrodnictwu działkowemu w Polsce.
Podjęcie takiej akcji jest naszym obowiązkiem, bo uważamy, że tylko tą drogą możemy zrewanżować się tym, którzy są przeciwko nam – polskim działkowcom stanowiącym liczący się elektorat w przyszłych wyborach.

Z wyrazami szacunku

Uczestniczący w posiedzeniu Prezydium Okręgowego Zarządu PZD

Jan Dawidowicz
Józef Pisarski
Bogusław Dąbrowski
Maria Domalewska
Elżbieta Senecka
Klaus Kosowski
Czesław Smoczyński
Stanisław Kasperek
Ryszard Gurtiakow
Jan Kowalski
Wojciech Pera
Waldemar Lewandowski

Otrzymują:
Posłowie i Senatorowie PO województwa pomorskiego.

Do wiadomości:
1. Prezydent RP Bronisław Komorowski
2. Premier Rządu RP Donald Tusk
3. Marszałek Sejmu RP Ewa Kopacz
4. Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz
5. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego PO Rafał Grupiński
6. Przewodniczący Nadzwyczajnej Podkomisji ds. rozpatrzenia projektów ustaw o ogrodach działkowych Poseł Bartosz Kownacki.
7. Wojewoda Pomorski Ryszard Stachurski
8. Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
9. Prezes Polskiego Związku Działkowców Eugeniusz Kondracki

Dodaj ogłoszenie