Ogłoszenie o możliwości nabycia prawa do nieruchomości w Sopocie

Materiał informacyjny Patrycji Tucholskiej w upadłości
Udostępnij:

OGŁOSZENIE

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, prowadzonym w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VI Wydziale Gospodarczym, pod sygn. akt VI GU p 106/20of, zaprasza do składania ofert na nabycie ½ udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego nr 5, o pow. użytkowej 92,20 m2 położonego w Sopocie przy ulicy Stefana Okrzei 12A, wpisanego do KW GD1S/00011404/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sopocie IV Wydział Ksiąg Wieczystych wraz z udziałem 11824/1000000 w prawie własności działki obszaru 7079 m2 i udziałem we własności części budynku przeznaczonych do wspólnego korzystania objętej KW GD1S/00009402/5.

Cena wywoławcza 390.173,00 zł (trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy sto siedemdziesiąt trzy zł).

Oferty pisemne spełniające wymogi zawarte w regulaminie sprzedaży z wolnej ręki ze wskazaniem proponowanej ceny nabycia można składać w terminie do dnia 16 listopada 2021r. na adres syndyka, ul. H. Lange 12A, 83-200 Starogard Gdański.

Wybór oferty, bądź nie dokonanie wyboru żadnej z ofert nastąpi w dniu 17.11.2021 roku.

Szczegółowe informacje, regulamin sprzedaży z wolnej ręki, wycenę nieruchomości można uzyskać od syndyka drogą elektroniczną pod adresem e-mail: [email protected]

Kontakt telefoniczny pod nr tel. 504 271 728.

Dodaj ogłoszenie