Projekt Smart Progress przez blisko trzy lata wspierał rozwój i innowacje

Materiał informacyjny - WOJEWÓDZTWO POMORSKIE
Udostępnij:
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dając wsparcie organizacyjne i merytoryczne w ramach projektu Smart Progress prowadził działania, których efektem ma być zawiązywanie nowych partnerstw, większa liczba realizowanych projektów badawczo-rozwojowych oraz pobudzenie innowacyjności w regionie.

13 czerwca br. odbędzie się konferencja ekspercka w ramach projektu Smart Progress, realizowanego przez Departament Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Projekt był ważnym elementem napędzającym animację projektów badawczo-rozwojowych i podejmowania innowacyjnych aktywności w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) (więcej informacji o ISP). Konferencja odbędzie się w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku w sali im. Lecha Bądkowskiego. Spotkanie będzie odbywało się pod hasłem „Inteligentne specjalizacje. Innowacje. Smart Progress. Gdzie jesteśmy i zmierzamy w warunkach świata VUCA?”. Podczas wydarzenia będzie okazja do wysłuchania głosów ekspertów nt. nowych trendów, technologii oraz szans na sfinansowanie kolejnych, innowacyjnych projektów już w ramach nowej perspektywy finansowej. Gościem specjalnym konferencji będzie Agnieszka Krasicka z Komisji Europejskiej. Natomiast o „władzy algorytmów” i „świecie władzy absolutnej” opowie dr Maciej Kawecki, który jest autorem cyklu technologicznego w programie Dzień Dobry TVN, podcastu redakcji Onet oraz Komputer Świat „Technicznie Rzecz Biorąc”.

Innowacyjna gospodarka. Czym jest projekt Smart Progress?

To rozwój współpracy pomiędzy firmami - tymi młodymi oraz tymi z dużym doświadczeniem na rynku, władzami samorządowymi i środowiskiem akademickim. Na całym Pomorzu działa obecnie już ponad 300 tys. firm z różnorakich branż. Część z nich tworzy bardzo zaawansowane usługi czy produkty. Ścisła współpraca pomiędzy firmami, samorządem i uczelniami ma zapewnić silny impuls do rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP). Inteligentne specjalizacje to dziedziny życia gospodarczego lub nauki, które opierają się na wykorzystaniu unikalnych zasobów naturalnych regionów, połączeniu różnych branż i zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań oraz technologii. W województwie pomorskim do obszarów specjalizacji zaliczono:

ISP 1 - Technologie offshore i portowo-logistyczne;

ISP 2 - Technologie interaktywne w środowisku nasyconym informacyjnie;

ISP 3 - Technologie ekoefektywne w produkcji, przesyle, dystrybucji i zużyciu energii i paliw oraz w budownictwie;

ISP 4 - Technologie medyczne w zakresie chorób cywilizacyjnych i okresu starzenia.

W ramach projektu wyłoniono tzw. Liderów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Byli nimi dla ISP 1 - Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, dla ISP 2 – Interizon – Pomorski Klaster ICT, dla ISP 3 i ISP 4 – Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Efektem pracy Liderów ISP była m.in. poprawa komunikacji i wymiany informacji wśród podmiotów w ramach ISP. Dzięki pracy Liderów zainteresowane podmioty otrzymały wsparcie merytoryczne niezbędne dla przygotowania dobrej jakości innowacyjnych projektów. Dbali oni także o wzmocnienie wizerunku i promocję ISP. Szczegóły dotyczące efektów ich pracy poznamy także podczas eksperckiej Konferencji w dniu 13 czerwca br.

Tu podaj tekst alternatywny

Smart Progress zapewnia firmom i instytucjom aktywnym w obszarach ISP między innymi: dostęp do wiedzy i wsparcia eksperckiego w oparciu o najnowsze dane gospodarcze, analizy i przewidywania trendów rynkowych. Za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości na terenie województwa pomorskiego odpowiadają parki naukowo-technologiczne, inkubatory, czy akceleratory. To m.in. Gdański Park Naukowo-Technologiczny, Pomorski Park Naukowo-Technologiczny, Akcelerator Space3ac Gdańsk, Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER, Gdyński Inkubator Przedsiębiorczości, Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości STOLEM, Techseed.me, Nadwiślańskie Centrum Biznesu, Kwidzyński Inkubator Przedsiębiorczości. Więcej informacji o ekosystemie innowacji.

Raporty, webinary, seminaria

Efektem rocznej pracy zespołu badawczego i przeprowadzenia 1200 wywiadów z pomorskimi przedsiębiorstwami są raporty z zakresu analizy dynamiki rozwoju Inteligentnych Specjalizacji Pomorza oraz kompetencyjne dla poszczególnych ISP.

Ważnym celem analizy była także diagnoza problemów związanych z rynkiem pracy w kontekście m.in. pozyskiwania nowych pracowników, kwalifikacji deficytowych i systemu kształcenia, które mogą stanowić bariery rozwoju w branżach ISP oraz ustalenie możliwości ich przezwyciężenia. Analiza obejmowała także skutki pandemii w odniesieniu do obszarów ISP oraz nowe możliwości rozwoju w kontekście zaistniałej sytuacji, a także stosunek pomorskich przedsiębiorców do podążania za nowymi trendami związanymi z automatyzacją, cyfryzacją i zielonymi technologiami.

Na podstawie wyników badania można zaryzykować stwierdzenie, że podmioty ISP są to firmy potrafiące wykorzystać wyjątkowe zasoby dostępne w obszarze ich lokalizacji do wytworzenia przewagi konkurencyjnej. W podmiotach z obszarów ISP wyraźnie częściej podejmowana jest działalność badawczo-rozwojowa, firmy te są także bardziej innowacyjne, dlatego należy je postrzegać jako pewnego rodzaju motor napędowy dla wzrostu konkurencyjności i poziomu innowacyjności pomorskiej gospodarki. Dodatkowo, przedsiębiorstwa z obszarów ISP częściej prowadzą działalność eksportową, powszechniej wykorzystują technologie cyfrowe czy szkolą pracowników. Podmioty z ISP są wyraźnie mniej wrażliwe na negatywne skutki pandemii. Firmy działające w zakresie ISP są także bardziej otwarte na współpracę z instytucjami otoczenia biznesu i ośrodkami badawczymi.

Te zrealizowane w ramach projektu Smart Progress badania ankietowe i ich analiza, pozwoliły ocenić stopień rozwoju poszczególnych ISP, a w konsekwencji zaproponować przyszłe narzędzia rozwoju i wsparcia dedykowane dla danych ISP w zależności od ich potrzeb oraz zidentyfikowanych kierunków rozwoju produktów i usług.

Smart Progress to także spotkania i seminaria inspirujące w kierunku poszukiwania nowych specjalizacji, aktywizacja działań podmiotów prowadzących działalność w branżach ISP w kierunku ekspansji zagranicznej i tworzenia powiązań międzynarodowych, czy pozyskanie wykształconych kadr i młodych talentów.

Tu podaj tekst alternatywny

Pomimo czasów związanych z pandemią zrealizowano dwa cykle webinarów pod hasłem „Pomorska podróż. Kierunek innowacje!”. W pierwszym cyklu odbyło się 15 webinarów, w drugim 22. W sumie w tej wirtualnej podróży w kierunku innowacji spędzono ponad 110 godzin, inspirując wiedzą ponad 2 tys. uczestników!

Rekordową frekwencję, 199 uczestników, miał webinar dotyczący zagadnień związanych z nową perspektywą finansową. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też tematy związane z zarządzaniem projektami innowacyjnymi, mechanizmem ulgi podatkowej na prace B+R oraz zmianami w projekcie. Każde z tych wymienionych spotkań przyciągnęło przed ekrany komputera blisko 100 słuchaczy.

Odbyły się również liczne spotkania sieciujące pomorskie podmioty z potencjalnymi zagranicznym partnerami biznesowymi z krajów takich jak Izrael, Niemcy, Hiszpania czy Finlandia, co w efekcie przyczyniło się do realizacji wspólnych międzynarodowych przedsięwzięć.

Zrealizowano także konkurs biznesowy pod hasłem „Pomorskie Mistrzostwa Wirtualnej Przedsiębiorczości”. W konkursie wystartowało 10 zespołów z pomorskich szkół wyższych. Studenci mieli okazję na kilka tygodni wcielić się w rolę właścicieli agencji interaktywnych. Wirtualne przedsiębiorstwo, które wygrało rywalizację prowadzili studenci interdyscyplinarnych kierunków Biznes i Technologia Ekologiczna oraz Biznes chemiczny, prowadzonych przez Wydział Ekonomiczny UG i Wydział Chemii UG. Podczas kilkutygodniowych rozgrywek wykorzystano Branżową Symulację Biznesową – wirtualne narzędzie dostarczone przez firmę Revas Sp. z o.o. W biznesowej symulacji, zespoły musiały podejmować jak najbardziej realne decyzje dotyczące np. struktury zatrudnienia, cen oferowanych produktów czy zagadnień marketingowych. Dzięki przebiegowi gry uczestnicy mogli poznać tajniki zarządzania firmą i przygotować się do rywalizacji na rzeczywistych rynkach biznesowych, co potwierdza wypowiedź jednego z uczestników wydarzenia.

- Udział w konkursie pozwolił nam w praktyczny sposób zapoznać się z tym, jak wygląda prowadzenie własnego biznesu na konkurencyjnym rynku. Podejmowanie decyzji wymagało od nas wnikliwej analizy przeróżnych czynników i danych – mówi jeden z członków zwycięskiego zespołu. – Zdobyliśmy dzięki temu cenne doświadczenie. A sam konkurs to świetna okazja na zdobycie cennych umiejętności przy wchodzeniu na rynek pracy – dodaje.

Z kolei przeprowadzony w tym roku cykl bezpłatnych ośmiu zdalnych spotkań tematycznych w ramach Akademii Nowoczesnej Administracji skierowany był do administracji i podmiotów publicznych, zwłaszcza odpowiadających za koordynację Regionalnej Strategii Innowacji. W webinarach uczestniczyły osoby odpowiedzialne za realizację polityki innowacji i rozwoju obszarów z zakresu Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Spotkania te cieszyły się dużym zainteresowaniem urzędników:

- Cykl webinariów w ramach Akademii Nowoczesnej Administracji jest bardzo interesującą propozycją, i jako słuchaczka jestem bardzo zadowolona z wysokiego poziomu prezentowanych treści. Jak do tej pory aktywnie uczestniczyłam we wszystkich spotkaniach. – posumowała jedna z uczestniczek Akademii.

Podczas spotkań realizowanych od kwietnia do czerwca 2022 r. poruszono następujące zagadnienia: Budowanie kultury innowacyjności w jednostkach samorządu terytorialnego, Komunikacja przedstawicieli administracji publicznej z biznesem, Projektowanie efektywnego programu wsparcia innowacji, Komunikacja na styku biznesu i nauki, czyli jak poprawić współpracę naukowców i przedsiębiorstw, Lean Management jako wsparcie produktywności i efektywności w administracji publicznej, Metoda 5S w biurze i w administracji, Ocena innowacji, innowacyjnych pomysłów i technologii, Nowe mechanizmy zamówień publicznych i zamówień na innowacje.

Uczestnictwo w przygotowanym przez Urząd Marszałkowski cyklu wiedzy dla nowoczesnej administracji miało na celu m.in.: integrację pracowników różnych urzędów, umożliwienie wymiany wiedzy i dobrych praktyk oraz wsparcie budowy społeczności innowatorów, wspólnie realizujących wojewódzkie cele rozwojowe.

Dzięki projektowi Smart Progress Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego mógł dołączyć do Fundacji CODE:ME i Marek Kamiński Academy oraz partnerujących firm technologicznych Microsoft oraz EPAM i wspólnie zorganizować maraton programistyczny.

Tu podaj tekst alternatywny

Hack4change 48 h by zmienić Świat – wystartowały zapisy na edycję 2022

Innowacyjne rozwiązania mogą także pomóc naszej planecie. Jak? O tym będą mogli się przekonać uczestnicy Hack4change – 48-godzinnego ekologicznego maratonu programowania, który odbędzie się 10-12 czerwca. Hack4change edycja 2022 ma wyjątkową formę - online oraz spotkań stacjonarnych w Gdańsku – Hevelianum Dom Zdrojowy oraz w Słupsku – Słupski Inkubator Technologiczny. Podczas hackathonu uczestnicy połączą siły tworząc interdyscyplinarne zespoły. Co z tego powstanie? Innowacyjne rozwiązania i aplikacje, które pomogą nam i naszej planecie. W tym roku zdecydowaliśmy się na trzy ścieżki tematyczne: Człowiek i jego dobrostan, Otwarte dane, Smart Cities. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Zapisy: https://app.evenea.pl/event/hack4change2022/ .

Projekt Smart Progress – Animacja rozwoju obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza jako element Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania odpowiada na wyzwania ujawniające się w pomorskim systemie wspierania innowacji. Celem projektu jest zwiększenie aktywności podmiotów (firm, jednostek naukowych, itp.) z obszarów Inteligentnych Specjalizacji Pomorza (ISP) poprzez m.in. tworzenie przez nie konkretnych konsorcjów tematycznych wokół pomysłów biznesowych opartych o nowe technologie, szukanie nowych sposobów na zapewnienie kadr dla branż związanych z ISP, nawiązywanie biznesowych relacji międzynarodowych, w których pomorskie firmy występowałyby nie tylko w roli podwykonawców i konsumentów cudzych rozwiązań technologicznych, ale także dostawców własnych technologii. Przedmiotem projektu jest również budowanie marki pomorskich specjalności biznesowych, rozpoznawalnej w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej.

Projekt Smart Progress jest realizowany przez Województwo Pomorskie i jest finansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1. Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. Kwota przyznanego dofinansowania z EFRR wynosi 2 170 000,00 PLN.

Tu podaj tekst alternatywny

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Więcej informacji na stronie głównej Nasze Miasto
Dodaj ogłoszenie