Przetarg na remont

Artykuł sponsorowany
Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ”, ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk, ogłasza powtórny przetarg ograniczony na opisane niżej prace remontowe.

1. Remont dachu- 20 m2,
2. Wymiana posadzki z terakoty- 94 m2.

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie WSM „Jasień” ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65 od dnia 07.04.2014 r. w godz. od 9:00 do 12:30 z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Spółdzielni (oprócz środy):

pkt 1, 2- po 30,00 zł + VAT

Wadium wynosi:

dla pkt 1 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)
dla pkt 2 - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100)

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Eksploatacji WSM „Jasień” tel. 58 303-09-75.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach /dla każdego punktu osobno/ z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie WSM „Jasień” (pawilon F II p.) w terminie do dnia 16.04.2014 roku do godziny 11:00.

Zarząd WSM „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.

Dodaj ogłoszenie