Przetarg Spółdzielni Mieszkaniowej Jasień

Artykuł sponsorowany
Własnościowa Spółdzielnia Mieszkaniowa „JASIEŃ”, ul. Damroki 1, 80-177 Gdańsk ogłasza przetarg ograniczony na:

1. Remont i przebudowę sieci cieplnej c.o. i c.w.u., remont i przebudowę węzłów c.o. i c.w.u. oraz remont i przebudowę poziomów c.w.u i cyrkulacji w budynkach ul. R. Blizbora 8-28 i ul. Damroki 22-26,

2. Wymianę zaworów termostatycznych około 6500 szt. wraz z montażem,

3. Kotłownia K-1 – demontaż starego masztu kominowego z kominami.

Szczegółowy zakres prac należy osobiście odbierać w sekretariacie WSM „Jasień” ul. Damroki 1 (pawilon F II p.) tel. 58 303-09-65 od dnia 25.02.2014 r. w godz. od 9:00 do 12:30 z dowodem wpłaty dokonanej w kasie Spółdzielni (oprócz środy):

dla pkt 1- 200,00 zł + VAT
dla pkt 2- 50,00 zł + VAT
dla pkt 3- 30,00 zł + VAT

Wadium wynosi:

dla pkt 1- 12 000,00 zł ( słownie: dwanaście tysięcy złotych 00/100)
dla pkt 2- 20 000,00 zł ( słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
dla pkt 3- 1 000,00 zł ( słownie: jeden tysiąc złotych 00/100)

Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w dziale Eksploatacji WSM „Jasień” tel. 58 303-09-75.

Oferty w zamkniętych i opisanych kopertach /dla każdego punktu osobno/ z dołączoną do materiałów potwierdzoną kopią dowodu wpłaty wadium należy składać osobiście w sekretariacie WSM „Jasień” (pawilon F II p.) w terminie do dnia 17.03.2014 roku do godziny 14:00.

Zarząd WSM „Jasień” zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferenta oraz prawo do odwołania przetargu ograniczonego w części lub całości bez podania przyczyny.

Dodaj ogłoszenie