Syndyk masy upadłości Cesarski Dwór spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie informuje

Materiał informacyjny Cesarski Dwór spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Cesarski Dwór spółka z o.o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Lublinie informuje, iż oferuje do sprzedaży z wolnej ręki wierzytelność na kwotę nominalną 5.000,00 zł (należność główna) przysługującą od dłużnika masy upadłości za najwyżej oferowaną cenę płatną w całości przed zawarciem umowy,

  1. należność w stosunku do której toczy się postępowanie egzekucyjne;

Szczegółowe informacje dot. w/w wierzytelności znajdują się na stronie internetowej syndyk-kowalewska.pl oraz dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 664 931 225 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00, zapytania w przedmiocie wierzytelności można przesyłać na adres: [email protected].

Pisemne oferty na zakup wierzytelności z określeniem oferowanej ceny należy składać w terminie do dnia 12 kwietnia 2021r. na adres: Biuro syndyka Doroty Kowalewskiej ul. Budowlanych 29 80-298 Gdańsk z dopiskiem „Cesarski Dwór spółka z o.o. - oferta na zakup wierzytelności”.

Syndyk zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży w każdym czasie bez podania przyczyny.

Dodaj ogłoszenie