Polecamy

[1/2]

Szczurek zawiązał konkurencyjne dla GOM forum NORDA

Przedstawiciele piętnastu gmin pomorskich podpisali w Gdyni porozumienie powołujące do życia Metropolitalne Forum Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA. W jego ramach współpracować będą na rzecz rozwoju i dobrobytu Pomorza Północnego. Jak twierdzi Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni, największej z gmin NORDY, metropolitalne forum absolutnie nie jest ani konkurencją, ani odpowiedzią, na Gdański Obszar Metropolitalny, a grupą roboczą, która ma już bogate doświadczenie we wspólnym działaniu.

Najnowsze wiadomości

reklama